Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invitam s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

 

Centrul de Oratorie si Dezbateri

 

 

Tab?ra de leadership pentru instructori ?i profesori de dezbateri

Tab?ra de leadership pentru instructori ?i profesori de dezbateri

Asocia?ia Român? de Dezbateri, Oratorie ?i Retoric? in parteneriat cu Centrul de Oratorie ?i...

CeDeBePe Open 2016

CeDeBePe Open 2016

"CeDeBePe Open" reprezint? prima competi?ie de BP organizat? de clubul Cantemir. De asemenea, ne...

Galerie Foto - Ce inseamna Economia Colaborativ? la Nivel Global

Galerie Foto - Ce inseamna Economia Colaborativ? la Nivel Global

Centrul de Oratorie ?i Dezbateri în parteneriat cu Uber România a organizat mar?i, 27.10.2015,...

Ce înseamn? «Economia Colaborativ?» la Nivel Global

Ce înseamn? «Economia Colaborativ?» la Nivel Global

Centrul de Oratorie ?i Dezbateri în parteneriat cu Uber România organizeaz? workshop-ul "Ce...

Galerie Foto - Specificit??i ale procesului de negociere în diferite industrii

Galerie Foto - Specificit??i ale procesului de negociere în diferite industrii

Joi, 24 septembrie 2015, Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie, în parteneriat cu Centrul de...

 • Tab?ra de leadership pentru instructori ?i profesori de dezbateri

  Tab?ra de leadership pentru instructori ?i profesori de dezbateri

  Vineri, 22 Iulie 2016 12:11
 • CeDeBePe Open 2016

  CeDeBePe Open 2016

  Vineri, 08 Iulie 2016 05:11
 • Galerie Foto - Ce inseamna Economia Colaborativ? la Nivel Global

  Galerie Foto - Ce inseamna Economia Colaborativ? la Nivel Global

  Joi, 29 Octombrie 2015 07:07
 • Ce înseamn? «Economia Colaborativ?» la Nivel Global

  Ce înseamn? «Economia Colaborativ?» la Nivel Global

  Luni, 26 Octombrie 2015 14:54
 • Galerie Foto - Specificit??i ale procesului de negociere în diferite industrii

  Galerie Foto - Specificit??i ale procesului de negociere în diferite industrii

  Vineri, 25 Septembrie 2015 06:03

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invitam s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

26.11.2014-Curs interactiv pe teme de business si etica-Umanager

În data de 26 noiembrie 2014 la Sala Senatului din cadrul Universit??ii Româno-Americane, între orele 17.00- 19:00, Centrul de Dezbateri ?i Oratorie a organizat un eveniment dedicat studen?ilor ?i masteranzilor pe probleme de etic? în afaceri. Invitatul special al acestui eveniment a fost dl. Steven van Groningen, Presedinte si CEO al Raiffeisen Bank Romania, una dintre cele mai mari b?nci din România.

Evenimentul a fost unul interactiv, invitatul Centrului nostru a intrat în dialog atât cu masteranzii ?i studen?ii prezen?i, cât ?i cu cadrele didactice. Participan?i: - masteranzi ?i studen?i ai Universit??ii Româno-Americane de la Facultatea de Rela?ii Comerciale ?i Financiar Bancare Interne ?i Interna?ionale, Management-Marketing ?i Studii Economice Europene (a se vedea Lista de Participan?i cu Semn?turi); cadre didactice: dl. prof.univ. dr. Valeriu Potecea - Decanul Facult??ii de Rela?ii Comerciale ?i Financiar Bancare Interne ?i Interna?ionale, dl. prof.univ. dr. George Ionescu - Prodecanul Facult??ii de Rela?ii Comerciale ?i Financiar Bancare Interne ?i Interna?ionale, dl. Lect.univ. Iuliu Marin Iv?nescu, dl. prof. univ.dr. Bogdan Gl?van, dl. lect.univ.dr. R?zvan Mustea, dl. lect.univ.dr.  Lucian Botea – Prodecanul Facult??ii de Studii Economcie Europene, dl. conf.univ.dr. Mihai Sebea –director al Departamentului de Rela?ii Interna?ionale ?i dl. Camil Aurelian Petrescu, membru al Centrului de Economie Politic? ?i Afaceri Murray Rothbard, din cadrul Universit??ii Româno-Americane.

 

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Negociere ?i Mediere

 Centrul de

Tehnologia Informatiei

Centrul de Piete Financiare 

si Burse

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la o serie de ...

Mai mult...

Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!