Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invitam s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

 

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invitam s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

Galerie Foto

 

Conferinta COD 27.10.2015-002

Ce înseamn? «Economia Colaborativ?» la Nivel Global
25.10.2015

Oratorie 25.10.2015-001

Leadership Situational pentru construirea echipei
25.10.2015

Centrul de Oratorie si Dezbateri

Întreprinz?torul în firma interna?ional?
21.05.2015

Europe&America-010

Europe&America
21.05.2015

Oratorie 012

 How to create Growth?
19.05.2015

Etica si Antreprenoriat 001
Curs interactiv pe teme de business ?i etic? - IV
COD 02.04.2015 001
Etic? ?i curaj în antreprenoriat
02.04.2015
CNM-27.02.2015 002
Avataruri ale corpora?iei multina?ionale. Exerci?iu de analiz? proprietarian?
27.02.2015
COD 02.04.2015 014
Etic? ?i curaj în antreprenoriat
09.12.2014
Centrul de Oratorie si Dezbateri 008
Dezbatere Demonstrativa 09.12.2014
Dezbatere Finala 004
Finala Turneului Campionilor în Dezbateri  08.12.2014
Oratorie 007
Curs interactiv pe teme de business ?i etic? - III
Centrul de Oratorie si Dezbateri010
Curs interactiv pe teme de business ?i etic? - II
Centrul de Oratorie si Dezbateri001
Curs interactiv pe teme de business ?i etic? - I
Dezbatere 005
Dezbatere Demonstrativ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Negociere ?i Mediere

 Centrul de

Tehnologia Informatiei

Centrul de Piete Financiare 

si Burse

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la o serie de ...

Mai mult...

Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!