Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invitam s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

 

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European?, v? invitam s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

Echipa

 

 

Emanuel Beteringhe – Coordonator Centru 

15 ani de experioanta in dezbateri. Presedintele Asociatiei Romana de Dezbateri, Oratorie si Retorica. Instructor si arbitru international de dezbateri. Absolvent ca sef de promotie al Masteratului in Management Educational din cadrul King’s College Londra. Senior Associate Trainer la Human Invest, liderul pietei de educatie manageriala din Romania. Pasionat de motociclism si kyteboarding.
 
 
 
 
 
 
 

Alexandru Butiseaca – Expert Activit??i
 

Universitatea Româno-American?/ Facultatea de Rela?ii Comerciale ?i Financiar- Bancare Interne ?i Interna?ionale/ Asist.univ.dr

Editor/The Review of Social and Economic Issues

Coordonator/Centrul de Economie Politic? ?i Afaceri Murray Rothbard

Coordonator/Centrul de Documentare European? (aflat în subordinea European Commission: DG COMM Brussels) cu sediul la Universitatea Româno-American?

Academia Român?/Institutul Na?ional de Cercet?ri Economice Costin C. Kiri?escu/Doctor în economie

Specializ?ri/Vizite de studii ?i documentare: Atlas Liberty Forum New York;Atlas Freedom Dinner, New York, SUA, organizat de Atlas Economic Research Foundation; European Commission Brussels; Eurostat Luxembourg; European Parliament Brussels; EDC London School of Economics; EDC Bocconi University Italy; Universidad Complutense de Madrid Spain; College of Europe in Natolin ?i la Warsaw School of Economics; Reykjavik University Iceland.

 Membru al Societ??ii Române de Economie (SOREC)


Alexandru Crisu – Expert pe termen scurt
 
 
 

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de

Negociere ?i Mediere

 Centrul de

Tehnologia Informatiei

Centrul de Piete Financiare 

si Burse

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la o serie de ...

Mai mult...

Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!